User انواع عکاسی - فــــــتوبلاگ پیکــــسل
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فــــــتوبلاگ پیکــــسل
وبلاگ آموزش عکاسی و نمایش بهترین عکس ها 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک وبلاگهایم
maleki maleki maleki maleki maleki maleki

انواع عکاسی

عکاسی ورزشى

انواع عکاسی
تبلیغاتى:
شاخه اى عکاسى که در آن عکسهایى براى تبلیغ، رونق دادن به فروش، ارائه خدمات و آگاه کردن مردم گرفته مىشود. قبل از اختراع چاپ ماشینی، عکس به وسیله هنرمند طراحى میشد تا آماده چاب در روزنامهها و مطبوعات شود. پس از اختراع فیلم رنگی، مدتها طول کشید تا چاپ مکانیکى عکسهاى رنگى در سطح گسترده امکانپذیر شود.
با پیشرفت در زمینه? تکنولوژى چاپ عکس، تقاضا براى عکسهاى تبلیغاتى افزایش یافت و چاپ در سطح انبوه، موجب کاهش هزینه شد. امروزه شاهد تنوع و کثرت پوسترها، بروشورهاى تبلیغاتی، بیل بوردها و عکسهاى تبلیغاتى در روزنامه ها و مجلات هستیم. این تبلیغات در عرصه? تلویزیونى نیز در همین مجموعه قرار دارد.

هنرى:
عکاسى هنرى هنر نشانه سازى یا هنر طراحى نور است که تاریخ پربارى دارد. خصوصاً در انگلستان که عکاسى در واقع ادامه? فعالیت پیشگامانى نظیر
*بلیام هنرى فوکس تالبوت
* اچ. پى رابینسون،
* اسکار گوستاوریجلند،
*جولیا مارگارت کامرون و ...
بوده است و از دوربین براى خلق اثرى هنرى بهره گرفته شده است.
از مهمترین اصول درک یک اثر هنرى داشتن تجربه? شخصى و دریافت محتوا از طریق شکل ظاهرى قوى و جذاب و توجه به اثر است. قدرت انتقال مفاهیم بدون کلام، در عکس یک رویداد هنرى منحصر بهفرد را بیان مىکند.
در نیمه? دوم قرن بیستم، روشهاى زیبایىشناسى به شکلهاى گوناگون ادامه یافت که شامل نمایش دقیق و عینی، عکاسى مستقیم، عکاسى مطبوعات براساس علائق شخصی، پیکتورالیسم نو و ... مىباشد.
ادامه مطلب...

[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 10:7 عصر ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]

انواع عکاسی


  • نوشته شده توسط بهاره منتظرصاحب


انواع عکاسی
تبلیغاتى:
شاخه اى عکاسى که در آن عکسهایى براى تبلیغ، رونق دادن به فروش، ارائه خدمات و آگاه کردن مردم گرفته مىشود. قبل از اختراع چاپ ماشینی، عکس به وسیله هنرمند طراحى میشد تا آماده چاب در روزنامهها و مطبوعات شود. پس از اختراع فیلم رنگی، مدتها طول کشید تا چاپ مکانیکى عکسهاى رنگى در سطح گسترده امکانپذیر شود.
با پیشرفت در زمینه? تکنولوژى چاپ عکس، تقاضا براى عکسهاى تبلیغاتى افزایش یافت و چاپ در سطح انبوه، موجب کاهش هزینه شد. امروزه شاهد تنوع و کثرت پوسترها، بروشورهاى تبلیغاتی، بیل بوردها و عکسهاى تبلیغاتى در روزنامه ها و مجلات هستیم. این تبلیغات در عرصه? تلویزیونى نیز در همین مجموعه قرار دارد.

هنرى:
عکاسى هنرى هنر نشانه سازى یا هنر طراحى نور است که تاریخ پربارى دارد. خصوصاً در انگلستان که عکاسى در واقع ادامه? فعالیت پیشگامانى نظیر
*بلیام هنرى فوکس تالبوت
* اچ. پى رابینسون،
* اسکار گوستاوریجلند،
*جولیا مارگارت کامرون و ...
بوده است و از دوربین براى خلق اثرى هنرى بهره گرفته شده است.
از مهمترین اصول درک یک اثر هنرى داشتن تجربه? شخصى و دریافت محتوا از طریق شکل ظاهرى قوى و جذاب و توجه به اثر است. قدرت انتقال مفاهیم بدون کلام، در عکس یک رویداد هنرى منحصر بهفرد را بیان مىکند.
در نیمه? دوم قرن بیستم، روشهاى زیبایىشناسى به شکلهاى گوناگون ادامه یافت که شامل نمایش دقیق و عینی، عکاسى مستقیم، عکاسى مطبوعات براساس علائق شخصی، پیکتورالیسم نو و ... مىباشد.

فتوژورنالیسم (روزنامه اى):
عبارت فتوژورنالیسم اولین بار در سال 1924 م توسط فرانک لوترمرت، رئیس دانشگاه میسورى بهکار گرفته شد. فتوژورنالیسم یعنى اتحاد کلامى لغت و تصویر براى ایجاد یک ارتباط قوى و مؤثر. گرچه روزنامه نگاران با استفاده از دوربین عکاسی، تصویر را براى بیان بیشتر گزارش، ارائه مىدهند. اما امروزه عکسهایى در این موضوع تهیه مىشود که نیاز به همراهى بیش از اندازه? متن و یا زیرنویس ندارد. بلکه لازم است پنج اصل معروف ”چه کسی، چه وقت، کجا، چرا و چگونه“ در آنها مراعات شود.
زیر آب:عکاسى زیرآب کلیه? تلاشهایى است که در جهت عکسبردارى (حتى فیلمبرداری) در زیر آب صورت مىگیرد. از عکسبردارى در استخر معمولى با کمک دوربین ضد آب گرفته تا عکسهاى حقیقى و علمى که با دستگاه کنترل از راه دور از اعماق دریاها گرفته مىشود.
در دهه? 1900 جک ویلیامسون، روزنامه نگار، عکاس و نویسنده? امریکایی، وسیلهاى اختراع کرد که سینماتوگرافى از زیر آب را عملى ساخت. این وسیله در ساختن اولین فیلم سینمایى تجارى به نام بیست هزار فرسنگ زیر دریا استفاده شد.
قبل از اختراع این دستگاه از دوربینهاى ساده درون جعبه هاى ضد آب و یا در مراحل بعدى از دوربینهاى ضد آب استفاده مىشد.
در سال 1927 مجله جغرافیاى ملی، اولین عکسهاى رنگى زیر آب را منتشر کرد. این عکسها توسط دکتر ویلیام لانگلى و چارلز مارتین تهیه شدند.
پیشرفت دستگاه تنفس غواصى در سال 1943 عکاسان را از حمل وسائل سنگین و دستوپاگیر رهایى داد و انگیزه? عکاسان براى ساخت و طراحى وسایل بهتر عکاسى زیرآب بیشتر شد.

هوایى:
پیش از بکارگیرى گیرندههاى تصویر دیجیتال، جمع آورى تصاویر هوایى از هواپیماها و سکوهاى فضایی، از مواد و محصولات عکاسى با کیفیت بالا و قدرت تفکیک بسیار عالى استفاده مىشد.
پیشرفتهاى اخیر در تصویرسازى هوایى برپایه انتقال سریع تصاویر استوار شده اند. گیرندههاى دقیقى تصاویر دیجیتال را در لحظه? گرفته شدن، به زمین مخابره میکنند و نحوه? عملکرد، کاربردها، استفاده هاى تصویرسازى هوایى را دچار تغییرات فراوانى کرده است. البته هنوز در مواقع ضرورى از دوربینها و فیلمهاى قابل ظهور و چاپ استفاده میشود.
از موارد استفاده و کاربردهاى تجارى تصویرسازى هوایى میتوان، برنامهریزى شهرى و ناحیهای، جنگلداری، مطالعات محیط زیست و طبیعت، بررسى جمعیت، تولید محصولات کشاورزی، زمینشناسی، کشف منابع طبیعى و ... را نام برد.

فضایى:
این نوع عکاسى اغلب براى توصیف تمام تصویرهایى بکار مىرود که از طریق قمرهاى مصنوعى به زمین ارسال مىشوند. همینطور اکثر تصاویرى ک با وسایل مختلف در فضا گرفته مىشوند و نیز بخشى از طیفهاى الکترومغناطیسى که به صورت الکترونیکى ضبط مىشود و سپس به ایستگاههاى دریافت تصاویر در زمین انتقال مىیابند، نیز شامل این تعریف مىشوند.

ورزشى:
تقریباً همه? عکسهایى که در تمرینهاى پیش از مسابقه و عکسهائى که پس از مسابقه گرفته مىشود نیز عکس ورزش محسوب مىشوند. عملاً هر فردى در یک مسابقه? ورزشى مىتواند عکسهاى ورزشى بگیرد.
عکاسى ورزشى موضوعاتى مثل قهرمانپرورى ورزشکاران، تلاش آنها، شکستها و نظایر این را به تصویر مىکشد. و یا حتى عکسهایى از واکنشهاى بازیکنان و تماشاگران را ثبت مىکند.
عکاسان ورزشى با دروبین خود، صحنههاى مختلف را در وضعیتهاى ایستاده، نشسته، درازکش و با بالا و پایین کردن ارتفاع دوربین خلق مىکنند.

نمایشى:
عکسهاى نمایشى لحظه هاى ثابتى از صحنه بازى در یک نمایش را به ثبت مىرسانند. هدف بازنمایى هیجان صحنه? نمایش و فیلم است. این عکسها باید دقیق و واضح و با تمام جزئیات باشند. معمولاً این عکسها در حین تمرینات گرفته مىشوند تا در روزنامه ها و یا براى تماشاگران در سالن نمایش، ارائه شود.
از عکاسى نمایشى براى تبلیغات، روزنامه نگارى و چاپ پوستر بهره گرفته مىشود و براى چاپ آنها از نسخه? اصلى استفاده مىشود. در این عکسها، حال وهواى بازى و نمایش نشان داده مىشود؛ و اینکه نمایش کمدی، تراژدی، کلاسیک، عامه پسند و یا گونهاى دیگر است. این عکسها باعث ایجاد علاقه براى تماشاى نمایش مىشود.

معمارى :
عکسهایى را در بر مىگیرد که از نماى کلى بناها یا ساختمانها، بخشهاى بیرونى و درونى را ثبت مىکند. همچنین عکاسى از بناهاى تاریخى و پلها، برجها، طاقها، دیوارها و مجسمه ها در این شاخه از عکاسى مىگنجد.
وظیفه? اصلى عکسهایى که به عکاسى معمارى مىپردازند، این است که بناها را همانطور که هستند، بر سطح دو بعدى نمایش دهند

http://www.graphiciran.net


[ جمعه 92/5/11 ] [ 2:53 صبح ] [ هـــاشـــم مالکـــی ] [ نظرات () ]
          

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

حقیر فقیر سراپا تقصیر کمتر از قطمیر، عکاسی را با دوربین 110 آغاز و بعد با دوربین زنیط 122 روسی و بعد موبایل و دوربین دیجیتال ادامه دادم و مدتی است که با دوربین ساده ی سونی عکس می گیرم.«هذا بضاعتنا» و خیلی به هنر عکاسی علاقه دارم اما نمی توانم دوربین حرفه ای بخرم(چکار می شه کرد؟) یکی از آرزوها و خواسته های دست چهارم من خرید دوربین است.(دعا کنید سه خواسته ی مهم تر بر آورده بشود).
موضوعات وب
لینک های مفید
آمار وب
Online


بازدید امروز: 131
بازدید دیروز: 193
کل بازدیدها: 339753